üldine

tasapindade määratlus

Kui me räägime tasapinnast, siis peame silmas geomeetrilist pinda, millel ei ole ruumala (st see on ainult kahemõõtmeline) ja millel on lõpmatu arv jooni ja punkte, mis seda ühelt küljelt teisele ületavad.

Kui aga terminit kasutatakse mitmuses, siis räägitakse sellest materjalist, mis on välja töötatud erinevat tüüpi pindade graafilise kujutisena. Plaane kasutatakse eriti inseneri-, arhitektuuri- ja disainivaldkonnas, kuna nende eesmärk on kujutada tasasele pinnale muid korrapäraselt kolmemõõtmelisi pindu.

Kui me räägime tasapindadest mitmuse tähenduses, siis viitame kahemõõtmelisele pinnale (tavaliselt paberile, kuigi seda tehakse ka arvutitugedel) erinevat tüüpi kolmemõõtmeliste struktuuride diagrammide vormistamise vormidele. Selles mõttes muutuvad arhitektuuri- või inseneriplaanid omamoodi kartograafiaks, mille eesmärk on graafiliselt paigutada struktuuri moodustavate elementide korraldus ja paigutus, et hõlbustada nende mõistmist.

Erinevalt kaardikartograafiast ei nõua inseneri-, projekteerimis- või arhitektuuriplaan paremat projektiivset süsteemi nagu kaartide puhul, kuna need tehakse tavaliselt suhteliselt väikestele või piiritletud aladele. Samas ei pea see alati olema vaadeldava täpne esitus, vaid pigem diagramm selle olulisematest elementidest, nende asukohast ja nendevahelistest seostest. Paljudel juhtudel võivad kujundusplaanid olla kunstniku isiklik looming ja mitte põhineda olemasoleva ruumi taaselustamisel.

Planeeringud graafilise esitusena võivad olla ka linnaplaanid, mille eesmärk on antud juhul skeemida linna või aleviku erinevaid ruume. Seda kasutatakse eelkõige turismi, samuti linnaplaneerimise ja avalike tööde teostamise jaoks.

Mõiste muud kasutusalad

Kuigi ülaltoodud read on selle termini kõige levinumad kasutused või need, millele me selle termini tekkimisel esimesena mõtleme, on sellel keeles ka muid korduvaid kasutusviise, näiteks see, kes viitab sellele, milline tasapind on mis on Seda iseloomustab sileda ja tasane olemine, see tähendab, et selle pinnal ei esine volti ega reljeefi, vaid see osutub väga ühtlaseks.

Teisest küljest kasutatakse seda mõistet kõnekeeles laialdaselt vaatepunkti sünonüümina, st vaatenurga, millest sündmust või küsimust analüüsitakse. Sellest plaanist, milles te tööpuuduse teemat analüüsite, ei ole ma üldse nõus.

Anatoomiast leiame ka sellele sõnale viite, sest anatoomiline tasapind viitab erinevatele osadele, milleks inimkeha on jagatud ja mis võimaldavad seda üksikasjalikumalt analüüsida ning kergemini tuvastada seda moodustavaid struktuure nii väliselt kui ka sisemiselt. Jagades keha erinevateks tasapindadeks, on igast osast lihtsam aru saada. Nende hulka kuuluvad: sagitaaltasand, frontaaltasand, horisontaaltasapind ja põitasand.

Ja kinos ja teles on sõna shot kasutamine muutunud igapäevaseks, kuna see on seotud võttega, millega kaamera jäädvustab inimest või olukorda, mida laval esitatakse. Isegi võtte teema kipub tekitama kunstnike ja kaamerarežissööride vahel vaidlusi, mille tagajärjel esimesed arvavad sageli, et teatud kaadrid neid ei soosi, ja vaidlevad selle üle režissööriga, kes kaadrite märgistamise eest vastutab.