üldine

võimu määratlus

See on üldiselt tähistatud võimsuse terminiga, mis tähistab võimet midagi teostada või efekti tekitada, üldiselt kasutatakse seda olukordades, kus soovite anda tugevuse ja jõu mõiste..

Samal ajal on mõnes valdkonnas, nagu füüsika, filosoofia, matemaatika ja elekter, mõistel võimsus eriline tähendus.

Matemaatika käsul nimetatakse korrutist, mis saadakse suuruse korrutamisel iseendaga nii mitu korda, kui selle eksponent näitab.

Näiteks filosoofias, kui soovite anda ettekujutuse sellest, mis on võimaliku kvaliteediga, kuid mis ei toimi, on tõsiasi, kasutatakse võimu mõistet.

Teisest küljest on füüsika jaoks võimsus ajaühikus tehtud töö hulk, see tähendab, et võimsus on sama, mis energia muutumise kiirus süsteemis või aeg, mis kulub selle või teise töö väljatöötamiseks. Populaarseimad võimsusühikud selles mõttes on: meetermõõdustikus vatt, inglise keeles hobujõud, ühikute tehnilises süsteemis kalor ja tsegesimaalses süsteemis erg.

Võime leida ka elektrienergiana nimetatava tööhulga, mida elektrivool teostab ajaühikus, st energiahulka, mida teatud element teatud aja jooksul transpordib või tarbib.

Kui pinge on konstantne, on võimsus otseselt võrdeline vooluga, see tähendab, et võimsus suureneb, kui voolu suurenedes suureneb ka vool.

Ja lõpuks, teises kontekstis, kus sellel mõistel on eriline tähtsus, on näiteks sport, näiteks enamik sportlasi, kes sooritavad väga nõudlikke spordipraktikaid, nagu näiteks need, kes jooksevad või hüppavad, peavad üldiselt valmistuma erilise tähelepanu ja rõhuasetusega oma füüsilistele võimetele. selleks, et teistest füüsiliselt erineda, eriti suure jõudlusega võistlustel nagu olümpiamängud.