üldine

subjekti ja predikaadi tuum - määratlus, mõiste ja mis see on

Kaheliikmelistes või kaheliikmelistes lausetes on subjekt (toimingu sooritaja) ja predikaat (mis kirjeldab subjekti sooritatavat tegevust). See tähendab, et subjekt vastab küsimusele kes ja predikaat küsimusele mida. Nii lause subjektil kui ka predikaadil on olemussõna ehk tuum.

Teema tuum

Lause subjekti põhielement on selle tuum. Teisisõnu, tuum on igas aines kõige olulisem sõna.

Lauses "Isabel tantsib", kui esitada küsimus kes, on vastuseks Isabel ja temast saab lause subjekti tuuma. Ilmselt moodustab sõna tants lause predikaadi.

Tuleb märkida, et lause subjektiks on inimene, loom või asi, kes sooritab verbi toimingu. Seega lauses "Minu koer on seitse aastat vana" moodustab teema Minu koer ja seetõttu on selle tuumaks sõna koer.

Lauses "Minu venna naabrid on temaga hüvastijätt ette valmistanud" on teemaks venna naabrid ja tuumaks sõna naabrid. Igal juhul on subjekti tuumaks alati nimisõna.

Pidage meeles, et teema jäetakse mõnikord välja. Seega lauses "ta ei teinud" subjekt eksplitsiitselt ei esine, vaid loogiliselt on subjektiks isikuline asesõna ta. Et teada saada, milline subjekti tuum neil juhtudel olema peab, tuleb otsida isikulist asesõna, mis ühtib predikaadi tuuma verbivormiga.

Predikaadi tuum

Inimesed, loomad või asjad sooritavad toiminguid, mida väljendatakse teatud tüüpi sõnade, tegusõnade kaudu. Nii on igas lauses predikaadi tuumaks alati tegusõna. Lauses "Valik võitis meistritiitli" on teematuum sõnavalik ja predikaadituum sõna võitis.

Predikaat on süntaktiline funktsioon, mida täidab verb või verbaalne rühm. Selles mõttes võib verbi perifraas toimida predikaadi tuumana (näiteks lauses "Mu sõber tuleb" tuleb predikaadi tuum, kuna see on verbi põhivorm).

Mugav on esmalt tuvastada predikaadi tuum

Parsimisel on kasulik kõigepealt kindlaks teha, mis on predikaadi tuum. Nii on lihtsam avastada, milline on subjekt, kes toimingu sooritab.

Lauses "Minu sõber hoolitseb taimede eest" on toiminguks taimede eest hoolitsemine ja kui oleme tegevuse tuuma juba tuvastanud, on võimalik esitada küsimus, kes (kes hoolitseb taimede eest) taimed? Mu sõber).

Fotod: Fotolia - Konstantin Juganov / XY