üldine

kunstiteose määratlus

Kell kunsti valdkond, kannab nime kunstiteos juurde kujutava kunstniku või üksikisiku tehtud lavastus, mis on nende loovuse ja kujutlusvõime tulemus ning mis väljendab kas kontseptsiooni või sentimentaalset või emotsionaalset ilmingut.

Inimese looming, mis tuleneb tema loovusest ja mis väljendab emotsiooni või sotsiaalset sõnumit

See tähendab, et kunstiteos on looming, milles kajastub täielikult ja tõendites kunstniku intentsionaalsus.

Samal ajal on kunstnik see, kellel on loominguline võime ja kes loob tema inspiratsioonist; Võite pühenduda professionaalselt kunstile või arendada seda hobina.

Kunst on kontseptsioon, millesse tungib selle praktiseerija ja vaatleja subjektiivsus, ja see on see, et sageli genereeritakse tuline poleemika selle üle, mis on kunst või keda tuleks pidada kunstnikuks...

Kunst, inimese töö vili, mida toetab esteetiline eesmärk

Kunst omalt poolt on igasugune kellegi poolt teostatav tegevus või inimese tehtud töö vili, millel on rangelt esteetiline missioon, mille kaudu saab muu hulgas edasi anda ideid, tundeid, vaadet teemale.

Samal ajal saab just kunstis kõige paremini hinnata indiviidi tundlikku nägemust teda ümbritsevast, nähtavast ja ka tema kujutlusvõimest.

Sellest tulenevalt on kunst kultuuri põhielement, mis võimaldab meil selle kaudu teada teatud ajas ja kohas valitsenud ideid ja seisundeid.

Kuna kunsti mõiste on tihedalt seotud kaunid kunstid on see, et seda nimetatakse peaaegu eranditult kunstiteoseks plastilised kunstitooted, mis on samuti tuntud peamised kunstid, olles maal, fotograafia, joonistamine, skulptuur, illustratsioon, graveerimine, mõned silmapaistvamad.

Ärgem nüüd unustagem kirjandusteosed, muusikateosed ja filmid, mida tänapäeval peetakse ka kunstiteosteks nagu maalid ja skulptuurid.

Kunst ei ole olnud igal ajastul ühesugune, kuid igal neist on oma väärtus ja see on selle peegeldus

Kahtlemata on see olnud kultuuriliikumine, mida tuntakse renessansina, mis tekkis aastal Lääne-Euroopas 15. sajandil ja pikenes kuni 17. sajandini, mis kunstiväljale kõige rohkem kaasa aitas ja revolutsiooni tegi.

Leonardo Da Vinci, Itaalia päritolu maalikunstnik ja selle ajaloo hetke ustav eksponeerija , on olnud üks suurimaid geeniusi ja kunstiteoste loojaid.

Tema töid, mis on alati ajast ees, peetakse ainulaadseteks ja on läbi sajandite nautinud rahva üksmeelset imetlust.

Nüüd sai kunst, mille praktiseerimine ja väljendus sai alguse tuhandeid ja tuhandeid aastaid enne renessansi, kuna ühe tüüpilise inimtegevusena ilmnes see just esimeste inimestega, kes väljendasid seda koobastes, kus nad elasid või varjusid kliima ja kiskjate eest. .

Igapäevaelu ja jahitegevus, üks peamisi tegevusi, mida need esimesed mehed arendasid, olid teemad, millega tegeles kõige originaalsem kunst.

Ja sellest hetkest ei lakanud kunst kasvamast, arenemast, nagu ka inimene ise aastate jooksul.

Seda küsimust käsitledes ei saa me ignoreerida, et on ja on alati olnud arutelu selle üle, mida tuleks või ei tohiks pidada kunstiks.

Selle ala spetsialistid kehtestavad rea tingimusi, mis peavad olema täidetud, et kunstist rääkida: esteetika, ilumeel ja kunstniku vajadus midagi edastada.

Samal ajal olid ja jäävad igal ajal ja perioodil olema oma eripärad, väärtused, suundumused ja loomulikult iga kunstniku kunstiline mure, mistõttu on vahel tahtmine võrrelda täiesti võimatu, sest reaalsus ja aeg olid kunstniku ajal täiesti erinevad. esimestel inimestel ja renessansiajal.

Ükski kunst polnud ei parem ega halvem, teises võib kahtlemata rääkida suuremast evolutsioonist, kuid kunsti enda väljendusrikkuse poolest on mõlemad väga väärtuslikud, kuna väljendavad inimese kunstilist joont. vastav konjunktuur .

Kui ürgmeeste tehtud koopamaalingud omal ajal avastati, ei saanud need väärilist tunnustust, veelgi enam, devalveeriti ja neid ei peetud kunstiks.

Õnneks saime aja jooksul eelarvamustest lahti ja nende kõrget väärtust tunnustati.

Tuleb märkida, et seda mõistet nimetatakse sageli ka kui kunstiteos, kunstiteos või meistriteos.