õige

ebaseaduslik – määratlus, mõiste ja mis see on

Tegu loetakse ebaseaduslikuks, kui see on seadusega vastuolus. Teisisõnu, riigi õigussüsteem kehtestab normide süsteemi, mis võimaldab inimkäitumist korrastada ja reguleerida ning normidest üleastumise korral pannakse toime ebaseaduslik tegu. Seega võivad õigusvastased teod õigusvaldkonnas olla seotud kriminaal- või tsiviilõigusega. Selles mõttes peetakse seda, kes paneb toime ebaseadusliku teo, kuriteo eest vastutavaks.

Pidage meeles, et mõiste ebaseaduslik tuleneb ladinakeelsest sõnast illicitus, mis tähendab, et midagi ei ole seadusega lubatud.

Tsiviilkuritegu

Kui tsiviilnormi üle astutakse, räägitakse tsiviilkuriteost. Üldiselt viitab tsiviilkuritegu mõne kohustuse rikkumisele ja seetõttu räägime rikkumise liigist. Seega, kui isik rikub lepingulisi kokkuleppeid, on teda sunnitud karistama mingi sanktsiooniga või maksma tekitatud kahju eest hüvitist. Teine näide tsiviilõiguslikust õigusvastasest teost on juhtum, kui paari liige ei täida oma abielukohustusi.

Ebaseaduslik rikastumine, näide kriminaalsest ebaseaduslikust

Üks meedias kõige sagedamini esinev kuritegu on ebaseaduslik rikastumine. Ebaseadusliku rikastumise all mõistetakse ametniku, poliitilise võimukandja või riigihalduse usalduspositsiooni põhjendamatut vara suurendamist. Kui mõne riigivõimuga seotud isik saab oluliselt rikastunud ja see rikastumine on seotud tema ametikohaga, paneb ta toime ebaseadusliku rikastumise kuriteo.

Ebaseaduslikud teod ja ebamoraalsed teod

Tegu on ebaseaduslik, kui see on vastuolus seadusega, ja tegu on ebamoraalne, kui see on vastuolus moraalsete väärtustega. Seadus ja moraal võivad olla seotud ning ebaseaduslikku käitumist peetakse sageli sama ebamoraalseks. Seadus ei saa aga hinnata ebamoraalseid tegusid, mis ei sisaldu õiguskoodeksis, seega võib teatud moraaliväline käitumine olla täiesti seaduslik. Seetõttu ei tohi me arvata, et see, mis on seaduslik, on samaväärne moraaliga ja et see, mis on ebaseaduslik, viitab ebamoraalsusele.

Moraalil on subjektiivne mõõde ja see on seotud sotsiaalsete väärtustega, seadusel on aga objektiivne iseloom ja järelikult muutub tegu ebaseaduslikuks, kui see sobib kokku sellega, mida õigusnorm väljendab.

Fotod: iStock - EdStock / YiorgosGR

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found