Sotsiaalne

sotsiaalse solidaarsuse määratlus

Solidaarsuse kontseptsioon põhineb kalduvusel aidata teisi, kui nad seda vajavad. Nii saavad ülejäänud naabrid, kui naabri maja maha põleb, otsustada tegutseda kannatanuga solidaarselt, pakkudes talle seda, mida tal võib vaja minna, et oma elu esialgu uuesti üles ehitada. Sel juhul räägiksime abist või solidaarsusest, mis on suunatud konkreetsele isikule. Kui aga pakutav abi on orienteeritud globaalses, mitte individuaalses mõttes, räägime sotsiaalsest solidaarsusest.

Üldiselt vastandub solidaarsuse idee isekusele ja individualismile. Tegevus on solidaarne, kui see arvestab teiste vajadustega ja samal ajal loobub osaliselt isiklikust kasust ja huvidest.

Erinevad näited sotsiaalsest solidaarsusest

Kujutagem ette kõrge elatustasemega väikelinna, mis otsustab aktiivselt koostööd teha teise elanikkonnaga, kellel on rida põhiprobleeme (toidupuudus, laste alatoitumus ja marginaliseerumine üldiselt). Kui rikas linn otsustab kontserdiga raha koguda, et tulu läheks vaesele linnale, seisame silmitsi sotsiaalse solidaarsuse juhtumiga.

Ühiskonnale suunatud solidaarsusaktsioonid on väga mitmekesised. Selles mõttes viivad erinevad valitsusvälised organisatsioonid läbi abiprojekte sellistes valdkondades nagu haridus, tervishoid, põllumajandus või puuetega inimeste integreerimine. Ei tohiks unustada, et enamik kirikuid propageerib ka tegevusi, mille eesmärk on aidata neid, kes kõige rohkem abi vajavad. Riigi idee hõlmab ka rida solidaarsusmehhanisme ühiskonnas endas (näiteks rahaline abi töötutele).

Solidaarsuse põhimõte kõige ebasoodsamas olukorras olevate inimeste abistamisel

Kuidagi me kõik teame, et maailm, milles me elame, on üksteisest sõltuv. See tähendab, et me kõik sõltume mõnes mõttes kõigist. Samal ajal võiksime jagada maailma rahvastiku kaheks suureks plokiks: need, kellel on põhivajadused kaetud, ja need, kellel ei ole. Selle ebavõrdse reaalsusega silmitsi seistes võib iga üksikisik, rühm või rahvas mõelda, mida teha. On kaks võimalust: ignoreerida või püüda leevendada teiste vajadusi. Teine positsioon tähendab moraalset pühendumist teistele ja ideed vendlusest kõigi inimeste vahel.

Kokkuvõtteks võib öelda, et igasugune abi või koostöö teiste kannatuste vähendamiseks põhineb moraalsel tundel või veendumustel, millest lähtub individuaalse või sotsiaalse solidaarsuse põhimõte. Solidaarsus, mida mõistetakse sotsiaalse mehhanismina, põhineb ideel, et me ei ole lihtsalt indiviidide rühm, vaid et me kõik moodustame sotsiaalse keha ja see, mis juhtub kehaosaga, mõjutab selle terviklikkust.

Fotod: iStock - Bartosz Hadyniak / jax10289

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found