õige

määruste määratlemine

Termin normatiivne tähistab normide või reeglite rühmitus, mida on usutav rakendada teatud tegevuse või asja, organisatsiooni või ühiskonna korraldusel, mille missiooniks on korraldada selle tegevust.

Normid või reeglid, mis korraldavad ja reguleerivad muu hulgas organisatsiooni, ühiskonda, tegevusi ja mille eesmärk on muuta kooselu harmoonilisemaks

Mõte on korraldada ja koordineerida nende ühingute hulka kuuluvate inimeste käitumist, kes tegutsevad ka kogukonna käsul, ning teisest küljest on nende eesmärk ka ennetada, vältida ja karistada ebasoovitavat käitumist, mis ähvardab. institutsiooniline kord.

Regulatsiooni olemasolu muudab kooseksisteerimise ja harmoonia ühiskonna soovil lihtsamaks ja lihtsamaks ning soodustab selliseid aspekte nagu koostöö ja sotsiaalne areng.

Norm teenib korda ja rahu, nagu me ütlesime, kui kõik isikud oleksid lugupidavad ja eetiliselt laitmatud, poleks normidel mõtet, kuid seda pole olemas ja siis on normide ja erinevate moraalikäsitluste varjatud rikkumise võimalus. nad nõuavad oma kohalolekut tellimuse tagamiseks.

Kõigil maailma ühiskondadel on normide kogum, mis moodustavad regulatsioonid ja mis struktureerib ühiskonda; Alates sellest ajast, kui inimene esimest korda sellele planeedile astus, on reeglid eksisteerinud, alguses ei paistnud need selgesõnaliselt raamatus, kuid olid ühiskonna alateadvuses, neid teati ja teati, et kui neid ei austata, siis saaks karistada.

Aja möödudes ja inimese arenguga muutusid need kirjatekstideks ning muutusid sel moel jõulisemaks ja väljapääsmatumaks.

Just sotsiaalsete normide missiooniks on aidata kaasa ühiskonna lõimumisele, mida rahvasuus tuntakse kasutusviiside ja tavadena, ning et kuigi nõuete täitmata jätmise eest konkreetset karistust ei ole, on üldine sotsiaalne pahakspanu solvamise või solvamise eest. neile vastandudes.mõnes osas.

Mis on norm? Klassid ja karistus mittejärgimise eest

Vahepeal a reegel See on see Ettekirjutus, mis nõuab isikutelt vältimatut täitmistTeisisõnu, me mitte ainult ei pea reegleid järgima, vaid nende mittejärgimine toob kaasa konkreetse karistuse, mis võib kaasa tuua karistuse täitmise, olgu see siis majandusliku või kriminaalse karistuse.

Normidega antakse kohustusi ja õigusi ning tuvastatakse rikkumine, mis saab karistuse.

Eristada saab imperatiivseid norme, mis kohustavad inimest millekski, sõltumata tema tahtest, st olenemata sellest, kas ta nõustub või soovib, ja imperatiivseid reegleid, kui isiku tahe ei avalda ilmset vastupidist kavatsust.

Kui rühmas, organisatsioonis viidatakse eeskirjadele, siis need viitavad sellele seaduste ja reeglite kogum, mis reguleerib kõnealuse organisatsiooni, asutuse või rühma tegevust.

Igas rühmas, muu hulgas organisatsioonis, milles osalevad erinevad inimesed, on hädavajalik kehtestada regulatsioon, mis sisaldab seadusi, põhimõtteid ja reegleid, mis reguleerivad nii selle tegevust kui ka selles töötavate inimeste tegevust, sest ainult raamistik, milles valitseb kord ja korraldus, on grupil võimalik oma eesmärke rahuldavalt täita.

Reguleerimise tähtsus on selline, et paljudes organisatsioonides on sellele küsimusele spetsiaalselt pühendatud valdkondi, mis on usaldatud kõige tundlikumatele osadele.

Tuleb märkida, et ilma konkreetsete ja selgete eeskirjadeta on organisatsioonil, rühmal või asutusel väga raske oma missiooni täita.

Näiteks toidutootmisega tegelevas ettevõttes saab olema kohustuslik reegel, et töötajad järgivad rangelt teatud hügieenitingimusi, samas kui hügieenireeglite täitmata jätmine mõjutab selgelt ettevõtte tootmist.

Seetõttu teevad paljud ettevõtted etteheiteid ja karistusi neile töötajatele, kes vaatamata väljaõppele ei täida korralikult oma tööülesandeid.

Ja teisest küljest kasutatakse sõna normatiivne arutamiseks mis on normina väärt.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found