teadus

termodünaamika määratlus

The termodünaamika on distsipliin, mis emateaduses, Füüsiline, tegeleb soojuse ja muude energialiikide vaheliste seoste uurimine. Muuhulgas tegeleb termodünaamika selliste suurusjärkude muutuste mõjude analüüsimisega nagu temperatuur, tihedus, rõhk, mass, maht, süsteemides ja makroskoopilisel tasandil.

Kõigi termodünaamika uuringute aluseks on energia ringlus ja see, kuidas see on võimeline liikumist infundeerima.

Väärib märkimist, et just see küsimus soodustas selle teaduse arengut, kuna selle päritolu oli tingitud vajadusest tõsta esimeste aurumasinate efektiivsust.

Sellest peale on termodünaamika tegelenud selle kirjeldamisega, kuidas süsteemid reageerivad nende keskkonnas toimuvatele muutustele, ja seda saab rakendada lõpmatu arvu olukordade puhul nii teaduses kui ka inseneriteaduses, näiteks: mootorid, keemilised reaktsioonid, faasisiirded. , transpordinähtused, mustad augud jm. Seetõttu hindavad selle tulemusi keemia, füüsika ja keemiatehnika.

Vahepeal on termodünaamikal kolm põhiseadust ...esimene seadus Rahvasuus tuntakse seda energiasäästu printsiibina ja väidab, et kui üks süsteem vahetab soojust teisega, muutub tema enda siseenergia. Sel juhul on soojus vajalikuks energiaks, mida süsteem peab vahetama, et kompenseerida siseenergia ja töö erinevusi.

Sinu poolel, teine ​​seadus , pakub välja erinevad piirangud energiaülekannetele, mida saaks täpsustada, kui arvestada esimest seadust; Teine põhimõte räägib termodünaamiliste protsesside läbiviimise suuna reguleerimisest, mis annab võimaluse, et need arenevad vastupidises suunas. Seda teist seadust toetab entroopia (füüsiline suurus, mis mõõdab osa energiast, mida saab kasutada töö tegemiseks).

Ja kolmas ja viimane seadus väidab, et absoluutse nulliga võrdset temperatuuri on võimatu saavutada piiratud arvu füüsikaliste protsesside kaudu.

Ja termodünaamikas toimuvad kõige olulisemad protsessid: isotermiline (temperatuur ei muutu), isobaariline (rõhk ei muutu), isohoorid (helitugevus ei muutu) ja adiabaatiline (soojusülekannet ei toimu).