õige

koormava määratlus

Omadussõna koormav pärineb ladinakeelsest sõnast onosus ja seda võib pidada kultismiks. See näitab, et miski on tüütu ja kujutab endast teatud mõttes koormat (patsiendi olukord on tema perekonnale koormav koorem). Teises aktsepteerimises tähendab see, et miski on väga kallis ja seda öeldakse tavaliselt majanduslikus mõttes (näiteks ratsutamine on kallis spordiala).

Üldiselt peetakse tegevust koormavaks, kui sellega kaasneb ohverdus, mis võib olla majanduslikku laadi või seoses nimetatud tegevusega kaasnevate ebamugavustega.

Üldkeeles kasutatakse sünonüümidena muid omadussõnu (raske, tüütu või tülikas). Antonüümidena võiks nimetada järgmisi: talutav, talutav või lubatav.

Õigusvaldkonnas koormav

Kui lepingus on osapooltel eelised ja kohustused võrdsetes osades, siis räägitakse koormavast lepingust ja see tähendab, et saavutatud kokkuleppes on vastastikkus. Seega on kahepoolsed lepingud oma olemuselt koormavad. Mõelge kodukindlustuslepingule, milles kindlustusvõtja on kohustatud tasuma kindlustusmakse ja samas võtab kindlustusselts nõude korral hüvitise maksmise riski.

Tsiviilõiguse vallas räägitakse ka tasumisele kuuluvast aktist, milles puudutatud pooled püüavad saada mingisugust eelist ja toimub vastastikune kaalumine. See kvalifikatsioon vastandub teisele: tasuta omandiõiguse aktile, milles puudub vastastikune põhimõte (näiteks pärimisdokumendis). Nii saab majandustegevusega seotud õigustoimingud jagada koormavate ja tasuta vahel.

Raske põhjus: inimestevahelised annetused

On olemas ka koormava põhjuse mõiste ja see kehtib näiteks juhtudel, kui toimub inimestevaheline annetus. Tavaliselt tekib koormav põhjus abielusuhtes, vara võõrandamisel või lapse õppimisel (mugav on, et sellisel juhul on kokkulepet kajastav leping või avalik akt).

Annetuse koormava põhjuse mõte seisneb selles, et annetus on efektiivne seni, kuni abisaaja täidab kokkulepitud kohustust. Lihtsamalt öeldes annetab keegi midagi (näiteks rahasumma), kuid tahab midagi vastu saada. Igal juhul tuleb annetuse koormava põhjuse puhul täpsustada annetamise põhjus ehk see, milleks see on mõeldud.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found