suhtlemine

süntaktiliste funktsioonide määratlus

Erinevatel fraasidel, mis on lause osa, on erinevad spetsiifilised funktsioonid. Seega vastab iga fraasitüüp või lauseosa kindlale funktsioonile. Põhifunktsioone on kolm: subjekt, predikaat ja täiendid.

Süntaktilised funktsioonid väljendavad, mis tüüpi kokkulepe on fraasidesse rühmitatud sõnades.

Peamised süntaktilised funktsioonid ja mõned näited

Nimisõnafraas võib täita erinevaid funktsioone. Üks neist oleks teema, nagu juhtub lauses "Su naaber helistas sulle varem." Lauses "joonistan kaks nägu" toimib nimisõnafraas otsese objektina. Lauses "See saabub täna pärastlõunal" on nominaal aja kaudne täiendus.

Verbaalil on konkreetne funktsioon, predikaadi funktsioon.

Adverbiaal võib toimida koha või aja kaudse täiendusena või atribuudina.

Omadussõnafraasil on kaks võimalikku funktsiooni: atribuudina või predikatiivse täiendusena (näiteks "veed lähevad häguseks").

Eessõna esitab mitmeid eristatud funktsioone: otsene objekt ("ta jälgis oma sõpra rannas"), kaudne objekt ("ta ulatas seljakoti onule") või kaudne täiend ("ta läks randa").

Süntaktilise atribuudi funktsioon edastab kellegi omaduse või omaduse ("Juan Gris oli suurepärane maalikunstnik"). Otsesel objektil on tegusõna tähendust täpsustav ja piirav funktsioon ("Manuel nägi autot").

Kaudne täiend on süntaktiline funktsioon, mis annab lauses sekundaarset teavet ("Su laps laulab õues"). Seda funktsiooni saavad täita kolm fraasi: eessõnafraas, määrsõnafraas ja nimisõnafraas.

Süntaktiline analüüs

Lingvistika on distsipliin, mis uurib keelt ja kõiki selle struktuure või süsteeme: foneetikat, morfoloogiat, leksikoloogiat, semantikat ja süntaksit. Süntaksis viiakse läbi tuntud sõelumine.

Kogu lause parsimisel on kaks erinevat taset. Kõrgemal tasemel analüüsitakse lausefunktsioone, madalamal aga süntagmaatilisi ehk fraaside sisefunktsioone.

Igal juhul võimaldab seda tüüpi analüüs määratleda, milline on iga lause moodustava sõna süntaktiline funktsioon.

Lause parsimise esimene samm on subjekti eristamine predikaadist. Subjekti äratundmiseks peate küsima tegusõna, kes toimingu sooritab. Lause predikaadi tuvastamiseks peate küsima, mida teema kohta öeldakse.

Foto: Fotolia - sonia

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found