üldine

halvustamise määratlus

Sõna halvustav See viitab mida mõnes olukorras on solvav öelda või teha ja mis halvustab midagi või kedagi.

See, mida öeldakse või tehakse, mis teist tõsiselt solvab, tavaliselt isikliku kahju tekitamiseks või ametialase prestiiži kaotamiseks

Vahepeal selleks halvustada seda nimetatakse see tegevus või ütlus, eriti solvav, millega isikut või gruppi diskrediteeritakse, st seda diskrediteeritakse.

Tavaliselt tehakse seda isiku mainet või kuulsust määrivat ja ründavat tegevust selleks, et tekitada talle konkreetset kahju, mis diskrediteerib teda tema töös või teiste inimeste ees, või teisest küljest on inimesi, kes Tema isiksuse olemuslikuks tunnuseks on neile meeldiv teisi halvasti kohelda kuni nende halvustamiseni, kuni nad näevad teistele väga halvad välja.

Kedagi saab halvustada ütluse või ka mõne teoga.

Isik, kellele need rünnakud on suunatud, tunneb end loomulikult solvununa, vihasena, kurvana ja põlatuna ning tõenäoliselt otsib ta saadud vigastuse eest hüvitist.

Rahaline hüvitis, avalik vabandus või heastamine, mõned konfliktide lahendamise viisid

See heastamine võib koosneda vabandusest ja see on kõik, see tähendab, et halvustanud isik vabandab kannatanu ees ja see parandab kahetsusväärse teo või selle puudumisel võib pöörduda ka kohtu poole, et otsustada hüvitise.

On väga tavaline, et inimesed, keda teatakse või ei tunne ja tunnevad end solvatuna mõne teise õigluse poole pöördumise pärast, sekkuvad ja lahendavad konflikti.

Sõltuvalt juhtumi tõsidusest ja kontekstist võib kohus määrata majandusliku hüvitise või avaliku vabanduse, millele lisandub öeldu parandamine.

Ja me ei saa jätta tähelepanuta, et kolmas väga sagedane reaktsioon on ka kättemaksmine sellele, kes on meid halvustanud, kättemaks, mis võib ulatuda isegi traagiliste servadeni, kui selle hukkamiseks kasutatakse vägivalda teise inimese vastu, näiteks kellegi suhtes, kes tundis end halvatuna. otsustab mõrvata kommentaari esitanud isiku.

Teisest küljest võib juhtuda, et inimene tunneb end ütluse või teo pärast halvustavana, samal ajal kui välja tulijal pole olnud kavatsust teda ärritada ja solvata, kuid ta teeb seda tahtmatult.

Sellistel juhtudel on kõige parem pöörduda dialoogi poole, lasta end solvaval inimesel endast teada anda ja kes ei kavatsenud oma sõnade või tegudega end häirida, oskab igal juhul vabandada, kui on kedagi tülitanud.

Paljudel juhtudel ei pruugi see, mis kellegi jaoks võib olla nali teise jaoks, kuidagi olla, siis peame teadma, kuidas austada ja kui kedagi solvame, siis vabandust paluma.

Tuleb märkida, et teise halvustamise tagajärjeks on vigastus, tõsine solvang tema au vastu, mis võib tekitada inimesele raskesti lahendatavaid psühholoogilisi probleeme ning viia isegi depressioonini.

Ja teisalt võib juhtuda ka nii, et vigastus kahjustab alavääristatud inimese kutsetegevust.

Vähemal määral võidakse teist ettekavatsematu tegevuse tõttu halvustada.

Selle sõna enimkasutatud sünonüümide hulgas paistab silma see alandav, mis viitab täpselt tegudele, mis alandab või alandab teist.

Lisaks on halvustamise mõiste tihedalt seotud selle mõistega alandus.

Alandamine on otsene kahju teise inimese uhkusele, mis teeb talle tõsiselt haiget.

Näite abil mõistame kontseptsiooni veelgi ...

Ülemus, kes töötajat kolleegide ees pidevalt halvasti kohtleb ja halvustab, süüdistades teda alati halvas töös või muus tegevuses, millele ta viitab, kohtleb oma töötajat alandavalt.

Loomulikult on need teod moraalsest ja inimlikust vaatenurgast täiesti taunitavad ning nende all kannatavad isikud peavad nendest teada andma ja neist teatama, et neid vältida.

Samuti on mõned faktid, mis iseenesest alandavad, näiteks räpane, peaaegu riieteta inimene, kes lamab tänaval ja palub möödujatel jaotuslehte anda.

Eelnevast järeldub, et millegi või kellegi kohta arvamust avaldades peame alati arvestama, kes on teisel poolel, sest me võime toime panna õigusrikkumise, isegi kui see pole meie jaoks.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found