poliitika

mis on pgr (mehhiko) »definitsioon ja mõiste

Lühend PGR tähistab peaprokuröri – institutsiooni, millel on Mehhikos laialdased volitused: võidelda kuritegevusega, tagada riigi julgeolek ja edendada seadusandlikke reforme. See organ on integreeritud rahva täitevvõimu, selle kõrgeimaks esindajaks on riigi peaprokurör ning tema volitused on suunatud ühiskondlikele huvidele ja riigi üldisele heaolule.

Oma volituste täitmiseks on PGR korraldatud hierarhilise struktuuri alusel, kus on eri liiki kuritegude eest süüdistuse esitamiseks spetsialiseerunud üksused ja samal ajal ka organisatsiooniline süsteem, mis koordineerib riigi territooriumil jaotatud erinevaid delegatsioone. Selle institutsiooni juhiks on Vabariigi peaprokurör, kelle nimetab ametisse riigi president ja paralleelselt kinnitab ka senat.

Kuriteoennetus ja vastutusele võtmine

Selle juht on isik, kes juhib Mehhikosse kuuluva föderatsiooni avalikku ministeeriumi. Tema põhiülesanne on kuritegude menetlemine ja selles mõttes on PGR-l kohustus ennetada kuritegevust, võtta vastu kodanikelt kaebusi väidetavate kuritegude kohta, korraldada ja koordineerida politsei tegevust ja läbiviidavat uurimist. meetmed kahju parandamiseks. Samuti teostab PGR järelevalvet ja korraldab kriminaalmenetlust ning pakub politseile õiguslikku tuge oma ülesannete täitmiseks vastavalt seadusele.

Lühidalt öeldes on selle asutuse ülesandeks tagada, et politseimeetmed kurjategijate vastu viiakse ellu koos kõigi vajalike õiguslike garantiidega, kuna PGR-i üldpõhimõte on inimõiguste austamine.

PGR ja riiklik julgeolek

Kuigi kuritegude eest vastutusele võtmine on PGR tõeline funktsioon, on riigi julgeolek selle riigiasutuse põhiaspekt. Selles mõttes käsitletakse kõike riigi julgeolekut mõjutava teabega seonduvat (andmekogude pidamine, üldist huvi pakkuva teabe säilitamine ja kooskõlastamine teiste riigi julgeolekut tagavate institutsioonidega).

PGR ja seadusandlikud reformid

Kui Mehhiko parlamendis tehakse ettepanek riikliku julgeolekuga seotud küsimustes võimaliku seadusandliku reformi kohta, on PGR-l õigus anda oma arvamus tema pädevusse kuuluvates küsimustes.

Fotod: Fotolia - samorodinov / niyazz

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found