Sotsiaalne

inimarengu määratlus

Mis on inimareng? Elemendid, mis seda väljendavad

Inimarengu mõiste tähistab üksikisikute, organisatsioonide ja kogukondade poolt võime omandamist osaleda tõhusalt nii vaimselt kui ka majanduslikult jõuka maailmatsivilisatsiooni ülesehitamises..

Edusamme, mida teatud kogukonnas nähakse muu hulgas sellistes küsimustes nagu sotsiaalne, poliitiline, majanduslik ja kultuuriline, nimetatakse tavaliselt inimarenguks.

See inimareng seisneb selles, et vabaduse ja inimvõimete kujundamise kaudu saab laiendada inimeste võimaluste ja olukordade ringi.

Me kõik tahame areneda nõuetele vastaval viisil, kuid on oluline, et saaksime selleks hariduse kaudu tõhusalt valmistuda, kuid oluline on ka vahetu kontekst, mis seda taotleb, pakkudes meile nii majanduslikke võimalusi kui ka tervist.

Just sel põhjusel osutubki haridus peamiseks mootoriks, kui kogukond saab oma arengut kohusetundlikult ja õigesti suunata. Psühholoogia järgi toimub inimese areng läbi lõimumiste jada, mis hõlmab integratsiooni- ehk sünteesiprotsesse, mille käigus mõistus hakkab organismi kontrollima ning olukorda ja otsuseid üle võtma.

Siis, kui haridus on tõsiasi, saavad inimesed ja neil on võimalus valida parim arendusprotsess, mis võimaldab neil oma elukvaliteeti maksimeerida.

Inimene, kellel on selge, mida ta elult tahab ja kellel on selle saavutamiseks ka haridusvahendid, vaevalt seda edukalt ei saavuta.

Ühiskond, mis tagab inimese arengu

Küsimus, mida ei saa inimarengus tähelepanuta jätta, on panus, mida ühiskond üldiselt peaks andma, st rõhutame juba individuaalse positsiooni olulisust selles mõttes, kuid väärtust, mida selles mõttes ei saa alahinnata ega minimeerida. inimarengul on ka ühiskond

Sest just see peab parandama kodanike elutingimusi nii põhivajaduste katmise kui ka sellise keskkonna kujundamise osas, mis tagab selle moodustajate õiguste austamise.

On täiesti tõestatud, et kui ühiskond ei soodusta äsja kirjeldatuga sarnast asjade seisu, siis vaevalt saab see tekkida vastavalt oma liikmete arengule.

Inimarengu mõõtmine

Konkreetse kogukonna inimarengut saab mõõta ja teada tänu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni tehtud jõupingutustele.

Organisatsioonil on spetsiaalne programm, mis on pühendatud eelkõige inimarengu uurimisele ja mida ametlikult tuntakse ÜRO arenguprogrammina.

Inimarengu indeks on selle programmi koostatud statistiline näitaja ja, nagu öeldud, paljastab selles inimarengu seisu. Selle väljatöötamisel võetakse arvesse selliseid küsimusi nagu oodatav eluiga sünnist, küpse elanikkonna haridustase ja materiaalsed võimalused, mida saab sisemajanduse koguprodukti (SKP) näitaja kaudu teada.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found