majandust

avaliku teenuse määratlus

Avalik teenus on riigi poolt edendatud tegevus, institutsioon või säte kodanike võrdõiguslikkuse tagamiseks.

Võrdsed õigused

Riigi administratsioon peab tagama, et kõigil kodanikel on samad õigused. Selleks on oluline, et ühiskonna strateegilistes sektorites oleks rida avalikke teenuseid: haridus, tervishoid, transport, julgeolek, jäätmekäitlus, tööhõive ja pikad muud. Ilmselgelt rahastatakse neid kõiki maksudest ja neid juhivad riigiteenistujad.

Riigi vastutus

Avalike teenuste eest vastutav isik on riigiamet, kuid see ei tähenda, et teenust pakub tingimata avalik-õiguslik äriühing, sest mõnikord palkab administratsioon avaliku teenuse juhtimise üle eraettevõtte. See tähendab, et kodanik saab konkreetse teenuse (näiteks juurdepääsu veele), kuid ei ole oluline, et üksus oleks riigi omanduses. Selle asjaoluga kaasneb teatav poleemika ja mõne jaoks on see riigivõimu erastamise viis ja on midagi taunitavat. Erastamise kaitsjate jaoks eeldab teenuste alltöövõtt eraisiku kaudu majanduslikku kokkuhoidu riigi kassasse. Peale arutelu selle üle, kes teenust osutab (riik otse või eraettevõte), ollakse üldiselt nõus erinevate teenuste kättesaadavuse hõlbustamise mugavuses, et vältida sotsiaalset tasakaalustamatust.

Mis tahes avalikku teenistust reguleeriv idee on kõigi inimeste võrdsus, sõltumata nende sotsiaalsest staatusest või muudest asjaoludest.

Erinevates riikides on avaliku teenistuse mõiste määratletud erinevates institutsioonides (osariigi, föderaal, piirkondlik, munitsipaal jne).

Avalikud teenused ideoloogia järgi

Liberaalsest või neoliberaalsest lähenemisest lähtudes tuleks avalikku sektorit vähendada ja piirata nii palju kui võimalik. Selle poliitilise nägemuse kohaselt peaks riik võimalikult vähe sekkuma kodanike ellu, kellel peaks olema vabadus teha otsuseid oma vajaduste kohta.

Sotsiaaldemokraatlikust vaatenurgast on mõistetud, et riigil on kohustus katta teatud vajadused, et ettevõtete majandushuvid ei muudaks avalikke teenuseid tulusaks tegevuseks ehk ettevõtluseks.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found