üldine

entusiasmi määratlus

Mõistet entusiasm kasutatakse suhtumise või viisi kohta, kuidas elus erinevates olukordades toime tulla. Seda suhtumist iseloomustab liigne huvi või rõõmu ilmutamine millegi vastu. Entusiasmi võiks käsitleda kui sisemist jõudu, mis tekitab inimeses tunde, et ta tahab asju teha, on õnnelik või tunneb end õnnelikuna, motiveeritud ja valmis tegema seda, mida palutakse. Enamasti sõltub inimese entusiasm stiimulist või stiimulist, mida ta võib saada, olgu see siis väljastpoolt tekitatud (näiteks kui õpetaja innustab oma õpilasi ülesannet täitma) või ka sisemiselt (näiteks kui inimene julgustab end soovima taotleda kõrgemaid eesmärke).

Entusiasmi peetakse üheks kõige positiivsemaks emotsiooniks, kuna see ei ole seotud mitte ainult naudingu- või enesetundega, vaid on seotud ka ideega tunda julgustust, huvi, pühendumist millegi elluviimiseks. parim võimalik viis. Entusiasmi tuntakse siis kui midagi sisemist, mis annab inimesele jõudu edasi, et ta saaks oma tegevust jätkata.

Võime öelda, et tänapäeva ühiskondades on entusiasm hinnaline kaup, kuna pidev ärevus või väsimus- või ebamugavustunne, mida inimesed sageli kimbutava ja kiirustava elustiili tõttu kannatavad, ei lase end nii füüsilisel kui ka füüsilisel tasandil entusiastlikuna tunda. emotsionaalne tase. Selles mõttes on entusiasmi idee seotud rutiinist väljumisega, millegi uue tegemisega ja varieerumisega, et avastada või õppida uusi asju. Rutiin ja väsitavad päevad takistavad siis kellelgi entusiastlikkust tundmast.

Lisaks on entusiasmi puudumine seotud ka depressiooni või vastumeelsusega, sest need, kes tunnevad millestki entusiastlikkust, teevad seda seetõttu, et leiavad nähtus positiivseid võimalusi ja jätavad kõrvale kõik negatiivse.