üldine

töövõtja määratlus

Töövõtja mõiste on töösuhete kontekstis väga levinud. Kui teenuste osutamise lepingus on kaks peategelast: töövõtja ja töövõtja. Esimene on see, kes võtab initsiatiivi ja nõuab oma tegevusest väljaspool teenust. Ja teine ​​on see, kes osutab nimetatud teenust pärast vastava ülesande saamist.

Töövõtja ja töövõtja vahel saavutatakse kokkulepe, mis sisaldub teenuse osutamise lepingus.

Teenusleping

Nendes lepingutes osalevad pooled kehtestavad üldised töötingimused, näiteks ajakava, töötasu ja rea ​​tingimusi (näiteks tööde tegemise tähtaeg või vastavuspoliitika).

Teenuste osutamise leping on kommertsleping, mis tähendab, et tegemist ei ole töölepinguga. See tähendab, et ühelt poolt taotleb teenust keegi ja paralleelselt teine ​​isik, kes osutab esimesele konkreetset teenust. Vaatame seda üldist ideed konkreetse näitega: juuksur leiab end olukorrast, et tema ettevõttes on vett lekkinud ja selle olukorra lahendamiseks palub ta torumees, kelleks on töövõtja, teenuseid. Selles näites on juuksuri ettevõtte eesmärk juukseid ravida, kuid kui selles ettevõttes tekib veelekke, peab juuksur pöörduma kolmanda poole poole, kelleks on professionaal, kes ei ole alluv ja on sõltumatu. Juuksuri ja torumehe vahel sõlmitakse äritegevuse leping.

Tellija, töövõtja ja alltöövõtja

Töövõtja võtab endale vastutuse toimingu teostamise eest ja selleks peab ta mõnikord pöörduma mõne teise oma tegevusvälise spetsialisti poole, st alltöövõtja poole. Allhange tähendab, et teatud tegevusega üksus osutab välisteenust, tavaliselt eriteenust. Allhanke peamine eesmärk on vähendada tootmiskulusid.

Kokkuvõtteks võib öelda, et seda tüüpi lepingulistes suhetes on kolm peategelast: tellija, töövõtja ja mõnikord ka alltöövõtja. Tellijal on konkreetne vajadus ja kui ta seda ise lahendada ei suuda, peab ta pöörduma teise spetsialisti, töövõtja poole, kes omakorda võib vajada teist spetsialisti, alltöövõtjat. Tellija esialgse projekti rahuldamiseks peavad iga üksuse funktsioonid olema selgelt paika pandud ja selleks on üsna tavaline, et tellija ja töövõtja vahele sekkub vahendaja ehk tellija esindaja.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found